درام

1 لایک (بدون لایک)
Loading...
IMDb Rating / 10

خلاصه داستان

ستان در مورد پدری است که عاشقانه پسر عقب مانده ذهنی خود را دوست دارد و میخواهد قبل از مرگش به فرزندش روش های زنده ماندن در کره خاکی را یاد دهد تا …


انکودر: MOJTABA
یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵

کارگردان

 Picture

بازیگران

 Picture
در نقش
 Picture
در نقش
 Picture
در نقش
 Picture
در نقش

یک دیدگاه

  • سلام ،خوش آمدید , مهمان
  • خروج
  • ورود

    Or use one of these social networks